CJENIK:

TRE® PRIVATAN SAT

Privatni satovi se održavaju uživo u Splitu ili on-line putem aplikacije Zoom!

Za rezervaciju termina kontaktirajte me putem mobitela ili e-maila.

092 363 1588

tre.darko@gmail.com

SEANSE UŽIVO                                                      CIJENA

350 kn 

300 kn

500 kn

450 kn

(1 osoba):

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

(2 osobe):

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

ON-LINE PUTEM APLIKACIJE ZOOM                       CIJENA

300 kn 

250 kn

450 kn

400 kn

(1 osoba):

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

(2 osobe):

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

TRE® RADIONICA 

CIJENA

TRE® radionica:

300 kn

 • Uvodna radionica traje 4 sata s kratkom pauzom po potrebi.

 • Radionica je većinom iskustvenog tipa, ali ćete na njoj saznati i teorijsku i znanstvenu podlogu TRE® procesa.

 • Radionica uključuje:

  • teorijsku podlogu utjecaja stresa i traume na fizičko tijelo,

  • demistifikacija traume, što sve spada u traumu i koje su vrste traume,

  • kako se trauma i stres bilježe u mišićnom i neurološkom sustavu, 

  • zašto i kako stres i trauma remete cjelokupnu ravnotežu organizma i stvaraju podlogu za brojne bolesti i simptome,

  • što su i koji su neurološki obrambeni mehanizmi tijela,

  • koja je funkcija, uloga i priroda neurogenih tremora u tom procesu,

  • što je samoregulacija, zašto je važna i kako ju vježbamo s TRE®-om,

  • kako TRE® povećava emocionalne kapacitete i otpornost na stres,

  • TRE® vježbe i aktivaciju neurogenih tremora,

  • kako dozirati i regulirati proces,

  • kako integrirati proces i zašto je integracija važna,

  • feedback i izmjena iskustava.

EMDR (Eye Movement Desesitisation and Reprocessing)

TERAPIJA UŽIVO                                                      CIJENA

Terapija        (60-90 min)

300 kn 

PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE

UŽIVO                                                                    CIJENA

Tretman        (60min)

300 kn 

ONLINE PUTEM APLIKACIJE ZOOM                           CIJENA

Tretman        (60min)

250 kn