top of page

CJENIK:

TRE® PRIVATAN SAT

Privatni satovi se održavaju uživo u Splitu ili on-line putem aplikacije Zoom!

Za rezervaciju termina kontaktirajte me putem mobitela ili e-maila.

092 363 1588

tre.darko@gmail.com

SEANSE UŽIVO                                                      CIJENA

60€ (452,07 kn) 

50€ (376,73 kn)

80€ (602,76 kn)

70€ (527,42 kn)

1 osoba:

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

2 osobe:

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

ON-LINE PUTEM APLIKACIJE ZOOM                       CIJENA

1 osoba:

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

2 osobe:

Prva (uvodna) seansa (120 min)

Naredne seanse         (90 min)

60€ (452,07 kn) 

50 (376,73 kn)

80€ (602,76 kn)

70€ (527,42 kn)

TRE® RADIONICA 

CIJENA

TRE® radionica:

50€ (376,73 kn)

Termine budućih radionica nađite ovdje!

 • Uvodna radionica traje 4 sata s kratkom pauzom po potrebi.

 • Radionica je većinom iskustvenog tipa, ali ćete na njoj saznati i teorijsku i znanstvenu podlogu TRE® procesa.

 • Radionica uključuje:

  • teorijsku podlogu utjecaja stresa i traume na fizičko tijelo,

  • demistifikacija traume, što sve spada u traumu i koje su vrste traume,

  • kako se trauma i stres bilježe u mišićnom i neurološkom sustavu, 

  • zašto i kako stres i trauma remete cjelokupnu ravnotežu organizma i stvaraju podlogu za brojne bolesti i simptome,

  • što su i koji su neurološki obrambeni mehanizmi tijela,

  • koja je funkcija, uloga i priroda neurogenih tremora u tom procesu,

  • što je samoregulacija, zašto je važna i kako ju vježbamo s TRE®-om,

  • kako TRE® povećava emocionalne kapacitete i otpornost na stres,

  • TRE® vježbe i aktivaciju neurogenih tremora,

  • kako dozirati i regulirati proces,

  • kako integrirati proces i zašto je integracija važna,

  • feedback i izmjena iskustava.

EMDR (Eye Movement Desesitisation and Reprocessing)

UŽIVO                                                      CIJENA

Tretman   (60 min)

Tretman   (90 min)

40 (301,38 kn)

60€ (452,07 kn)

ONLINE PUTEM APLIKACIJE ZOOM                           CIJENA

Tretman   (60 min)

Tretman   (90 min)

40 (301,38 kn)

60€ (452,07 kn)

SAVJETOVANJE

UŽIVO                                                                    CIJENA

Tretman   (60 min)

40 (301,38 kn)

ONLINE PUTEM APLIKACIJE ZOOM                           CIJENA

Tretman   (60 min)

40 (301,38 kn)

bottom of page